A Perfect Garden by Mats Fredrikson

Konsthallen Passagen, Linköping
13 oktober till 24 november 2013

"Som man kan förvänta sig av en konstnär som i många år sysslat med formgivning, har arrangemangen ur olika aspekter tydliga estetiska drag. Innehållet i de här fotografierna rör dock om och utmanar det sobra och eleganta. Fläckar, inbrytningar, skuggeffekter, krackeleringar etcetera bidrar till att presentera en bildvärld som är egenartad och som undan för undan lockar besökaren till att tränga djupare in i den.

Sviten Landskap I-VII är vidunderligt suggestiv, där varje enhet är en berättelse, ett lågmält, men omtumlande drama."

Ur Sievert Sjöbergs recension i Corren.